18. století
 
Replika kostěných obložení kuše ve stylu konce 18. století
 
Rytá hovězí kost.