Restaurování zbroje
 
Plátová zbroj
 
Dekorace interiéru, historismus - novogotika
 
autor: středoevropská dílna
datování: poslední čtvrtina 19. století
vlastník: památka pochází ze soukromé sbírky
 
 
                                                                                                                             
                                                              Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                                              Celkový pohled po restaurování
 

                                                              Detail před restaurováním
 

                                                              Detail po restaurování
 
 
                                  Detail před restaurováním
 
 
                                  Detail po restaurování