Restaurování historických kuší
 
Balestra italského typu
 
autor: italská dílna
datování: 17. století, oprava a úpravy z 18. století
vlastník: památka pochází ze soukromé sbírky
 
 
                             Celkový pohled před restaurováním
 
 
                             Celkový pohled po restaurování zleva
 
 
                             Celkový pohled po restaurování zprava
 
 
                             Detail sochy před restaurováním
 
 
                             Detail sochy po restaurování
 
 
                             Detail upevnění lučiště před restaurováním
 
 
 
  
 
                              Detail upevnění lučiště po restaurování
 
 
                             Detail zámku před restaurováním
 
 
                             Detail zámku po restaurování
 
 
Kuše s klapkovým zámkem
 
autor: dílna v oblasti Sudet
datování: 18. - 19. století
vlastník: památka pochází ze soukromé sbírky
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním     
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
Kuše s ořechovým zámkem
 
autor: středoevropská dílna
datování: 19. století
vlastník: památka pochází z muzejní sbírky
 
                                                                                                                                        
                                  Celkový pohled před restaurováním      
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování               
                                                                              
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
                                  Detail lučiště, tětivy a části sochy před restaurováním
 
 
                                  Detail lučiště, tětivy a části sochy po restaurování
 
 
Kuše s klapkovým zámkem
 
autor: dílna v oblasti Sudet
datování: 19. století
vlastník: památka pochází z muzejní sbírky
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                             Celkový pohled po restaurování
 
 
                             Přední část sochy před restaurováním
 
 
                             Přední část sochy po restaurování
 
 
Kuše s kolíkovým zámkem
 
autor: dílna v oblasti Sudet
datování: 19. století
vlastník: památka pochází z muzejní sbírky
 
 
                                  Celkový pohled před restaurováním
 
 
                                  Celkový pohled po restaurování
 
 
                                  Přední část sochy před restaurováním
 
 
                                  Přední část sochy po restaurování
 
 
Hever k napínání kuše
 
autor: středoevropská dílna
datování: 19. století
vlastník: památka pochází ze soukromé sbírky
 
 
                           Celkový pohled před restaurováním
 
 
                           Celkový pohled po restaurování
 
 
Kuše s klapkovým zámkem
 
autor: dílna v oblasti Sudet
datování: 19. století
vlastník: památka pochází ze soukromé sbírky
 
 
                           Celkový pohled před restaurováním
 
 
                           Celkový pohled po restaurování
 
 
                           Celkový pohled před restaurováním
 
 
                           Celkový pohled po restaurování
 
 
Díly upnutí lučiště před restaurováním                                                                                      
 
 
Díly upnutí lučiště po restaurování                                                                                            
 
 
Kuše s kolíkovým zámkem
 
autor: dílna v oblasti Sudet
datování: 19. století
vlastník: památka pochází z muzejní sbírky
 
                           Celkový pohled před restaurováním
 
 
 
                           Celkový pohled po restaurování
 
 
                           Klín přední části sochy před restaurováním
 
 
                           Klín přední části sochy po restaurování
 
 
                           Přední část sochy před restaurováním
 
 
                           Přední část sochy po restaurování