Repliky šipek a toulců ke kuším
 
Pokus o rekonstrukci toulce středoevropské kuše z 1. čtvrtiny 14. století
 
Rekonstrukce podle vyobrazení  střelce v Codexu Manesse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o rekonstrukci toulce evropské kuše z 13. století
 
   Rekonstrukce podle dobových vyobrazení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z konce 15. století
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z konce 15. století
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z 1. poloviny 15. století
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z 2. poloviny 15. století
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o rekonstrukci toulce kuše ze 14. století
 
   Další rekonstrukce toulce kuše ze 14. století podle reliéfu v chrámu  St-Nicolas, Haguenau, Francie.
 
 
 
 
 
                                   
 
 
  
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z 2. poloviny 15. století
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o rekonstrukci toulce  kuše ze 14. století
 
     Pokus o rekonstrukci toulce kuše ze 14. století  podle Velislavovy bible a reliéfu v chrámu St - Nicolas,
Haguenau, Francie.
 
 
 
 
Přesná replika toulce středoevropské kuše z 2. poloviny 15. století