11. století
 
Rekonstrukce kolíkových kuší z 11. století
 
Tyto rekonstrukce vycházejí z nálezu fragmentů  malých kolíkových kuší z Charavines ve Francii. 
 
napínací síla: 20 - 25 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o rekonstrukci románské kolíkové kuše
 
Tato rekonstrukce vychází z dochované kuše ze Skane ve Švédsku, datované až do 1. čtvrtiny 16. století. Předpokládá se, že evropské celodřevěné kolíkové kuše z 11-12. století vypadaly velmi podobně.
 
napínací síla: 30 kg