12. století
 
Pokus o rekonstrukci kuše z 12. století
 
Rekonstrukce kuše s kolíkovým zámkem,  volně vycházející z vyobrazení kuší v rukopisu Petra de Ebulo a z archeologických nálezů z Francie.
 
napínací síla: 30 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokus o rekonstrukci kuše z 12. století
 
 
 
Rekostrukce vychází z  vyobrazení  bavorských střelců v rukopisu Petra de Ebulo (konec 12. století).
 
napínací síla: 55 kg