15. století
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1460
 
Podle originálu z Bernského historického muzea.
 
napínací síla: 98 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1420
 
napínací síla: 65 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1490
 
Podle originálu z Maďarského národního muzea (Richter H.: Die Hornbogenarmbrust, str. 60 a 62, obr. 45).
 
napínací síla: 100 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1465
 
napínací síla: 81 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1475
 
napínací síla: 85 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1460
 
napínací síla: 65 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1490
 
Kuši vyrobil kamarád a kolega Milan Boška s myšlenkou zhotovit sochu gotické kuše, ke které bylo v 19. století
dobovým způsobem (pomocí železných třmenů) připevněno nové ocelové lučiště. Já jsem nyní kuši přestavěl do čistě gotické podoby, jak mohla vypadat  kolem roku 1490. Bylo zhotoveno nové lučiště s tětivou, dále třmen (oko), úvaz lučiště, nový ořech spouště. Ostatní díly jsem mírně upravoval. Tento typ kuše, se sochou obkládanou parohovinou,  je doložen několika dochovanými originály ve středoevropských muzejních sbírkách.

napínací síla: 150 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1460
 
Podle originálu z muzea v Bernu kuši vyrobil  kamarád Milan Boška. Já jsem si ji předělal podle svých představ.  Lučiště, jeho úvaz, tětiva a pružina spouště jsou zcela nové. Všechny ostatní díly byly ve větší či menší míře upravovány.
 
napínací síla: 106 kg
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1435
 
Podle dochovaných originálů z evropských muzejních sbírek. Většina středoevropských kuší měla  v té době pravděpodobně stěny sochy  po stranách ořechu vyztuženy  ozdobně tvarovaným obložením z rohoviny, nebo kosti. Dochovaly se však i zbraně, na kterých toto obložení chybí.
 
napínací síla: 92 kg
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Přesná replika středoevropské kuše cca 1485                             
 
napínací síla: 96 kg